یارانه‌های نقدی شمشیر داموکلس اقتصاد

یارانه نقدی که دولت در حال پرداخت آن است درحقیقت شمشیر داموکلس (از داستان اساطیری گرفته شده که مقصود از آن در مباحث سیاسی و اجتماعی … مرکز فیلم بک لینک رنک 3