خبر خوش یارانه ای برا افراد فاقد کارت ملی

معاون فنآوری اطلاعات و آمار جمعیتی ثبت احوال: دولت یارانه افراد فاقد کارت ملی را که در سامانه ثبت احوال ثبت نام کنند قطع نمی کند. خبرگذاری اصفحان موزیک جوان