مازیار زارع 80درصد قرارداد خود را بخشید

مازیار زارع 80درصد قرارداد خود را بخشیدزارع هافبک تیم فوتبال ملوان 80 درصد مبلغ قرارداد خود را بخشید . مازیار زارع 80درصد قرارداد خود را بخشید زارع هافبک تیم فوتبال ملوان 80 درصد مبلغ قرارداد خود را بخشید .مازیار زارع 80درصد قرارداد خود را بخشید خبرگزاری اصفحان

مسی: به قیاس خود با رونالدو اهمیتی نمی دهم

مسی: به قیاس خود با رونالدو اهمیتی نمی دهمفوق ستاره بارسلونا می گوید هیچ اهمیتی برای قیاس های انفرادی میان بازیکنان مختلف قائل نیست. مسی: به قیاس خود با رونالدو اهمیتی نمی دهم فوق ستاره بارسلونا می گوید هیچ اهمیتی برای قیاس های انفرادی میان بازیکنان مختلف قائل نیست.مسی: به قیاس خود با رونالدو اهمیتی Read more…