خودروی مصرفی از آمریکا وارد ایران نشده

خودروی مصرفی از آمریکا وارد ایران نشدهمعاون سازمان توسعه تجارت ایران ضمن رد واردات خودروی مصرفی از آمریکا به ایران گفت: خودرو کالای مصرفی است و اجازه ورود آن از آمریکا به ایران داده نمی‌شود. خودروی مصرفی از آمریکا وارد ایران نشده معاون سازمان توسعه تجارت ایران ضمن رد واردات خودروی مصرفی از آمریکا به Read more…