خواب های جدید زنگنه برای سال 95

وزیر نفت ایران خواب‌هایی برای سال 94 داشت که شاید بخشی از آن روی تحقق به خود ندید اما سوال اینجاست که خواب‌های او برای سال جدید چیست؟ تلگرام خبرگذاری خوزستان