گشت تعزیرات استان تهران در فرودگاه امام خمینی

گشت تعزیرات استان تهران در فرودگاه امام خمینیماموران تعزیرات استان تهران به همراه ماموران اداره بهداشت شهرستان ری امروز به صورت سرزده از غرفه های عرضه‌کننده مواد غذایی در فرودگاه امام خمینی بازرسی کردند.۱۸:۳۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین گشت تعزیرات استان تهران در فرودگاه امام خمینی ماموران تعزیرات استان تهران به همراه ماموران Read more…