کنایه سعیدجلیلی به حقوق‌دان بودن رئیس جمهور

کنایه سعیدجلیلی به حقوق‌دان بودن رئیس جمهور/ امروز به حدوددان نیاز داریم! جلیلی گفت: اگر در جامعه ارتباط بین نخبگان اعم از مسئولان سیاسی، مدیران اقتصادی و چهره های علمی با بدنه اجتماع قطع شد، فقر، فساد و تبعیض ریشه می‌دواند. به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، سعید جلیلی که در مراسم شب هشتم عزاداری Read more…