حقوق 234 میلیونی آقای مدیر دروغ است

حقوق 234 میلیونی آقای مدیر دروغ استوکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داد. حقوق 234 میلیونی آقای مدیر دروغ است وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی Read more…