ادامه حضور مدافع انگلیسی در آنفیلد/ کلوپ تمدید قرار داد فلاناگان را تایید کرد

مدافع کناری 23 ساله انگلیسی می تواند به ادامه حضورش در آنفیلد ادامه دهد. اتوبیوگرافی شبکه خانگی