حسین کعبی قلابی دستگیر شد

حسین کعبی قلابی دستگیر شدکلاهبرداری از مردم با نام حسین کعبی، بازیکن معروف خوزستانی توسط پلیس فتا برملا و کلاهبردار دستگیر شد. حسین کعبی قلابی دستگیر شد کلاهبرداری از مردم با نام حسین کعبی، بازیکن معروف خوزستانی توسط پلیس فتا برملا و کلاهبردار دستگیر شد.حسین کعبی قلابی دستگیر شد خبر جدید