حسینی در لیست انتظار منصوریان

حسینی در لیست انتظار منصوریاندروازه بان جوان استقلال با به تعلیق درآمدن محرومیت رحمتی بازی فردا بازی با استقلال خوزستان را باید از خانه تماشا کند. حسینی در لیست انتظار منصوریان دروازه بان جوان استقلال با به تعلیق درآمدن محرومیت رحمتی بازی فردا بازی با استقلال خوزستان را باید از خانه تماشا کند.حسینی در لیست Read more…