مسیر حرکتی دلار وارونه شد

مسیر حرکتی دلار وارونه شددر اولین هفته کامل سال 95، سکه و دلار در جهت معکوس یکدیگر حرکت کردند. حرکت عکس این دو در آخرین روز هفته گذشته نیز وجود داشت، جایی که دلار با 10 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 480 تومان رسید، ولی سکه تمام بهار آزادی با هزار تومان افزایش Read more…