حرف های عجیب وغریب گزارشگر اصفهان تمامی ندارد!

در میان گزارشگران مراکز استانی ، گزارشگر مرکز اصفهان یکی از آنهایی است که بیشتر از بقیه با حرف هایش حساسیت زا می شود! خرم خبر گیم پلی استیشن