حذف یارانه نقدی نمایندگان مجلس

حذف یارانه نقدی نمایندگان مجلستاکنون با این شفافیت درباره ملاک حذف یارانه افراد صحبت نشده بود تا اینکه دیروز احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چهار ملاک در این زمینه خبر داد. حذف یارانه نقدی نمایندگان مجلس تاکنون با این شفافیت درباره ملاک حذف یارانه افراد صحبت نشده بود تا Read more…