مبعلی هم درتجریش حاضر شد(عکس)

مبعلی هم درتجریش حاضر شد(عکس)ایمان مبعلی که مدت کوتاهی همراه با مهرداد اولادی در تیم نفت تهران هم بازی بوده است بعد از شنیدن خبر مرگ اولادی در بیمارستان تجریش حاضر شد. مبعلی هم درتجریش حاضر شد(عکس) ایمان مبعلی که مدت کوتاهی همراه با مهرداد اولادی در تیم نفت تهران هم بازی بوده است بعد Read more…