آخرین وضعیت جوی کشور

احد وظیفه افزود: هم اکنون از شرق مدیترانه، سامانه کم ارتفاع تراز میانی به سوی شرق در حرکت است که در جلوی ناوه آن تقویت همگرایی سطح زمین، موجب وزش باد شدید جنوب شرقی تا جنوبی در روی شبه جزیره عربستان تا عراق و غرب و جنوب غرب ایران طی دوشنبه و سه شنبه می Read more…