مسمومیت جویندگان طلا

مسمومیت جویندگان طلاوسوسه کشف طلا نیمی از اهالی منطقه ای در پرو را مسموم کرده است !۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد مسمومیت جویندگان طلا وسوسه کشف طلا نیمی از اهالی منطقه ای در پرو را مسموم کرده است !۰۷:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد مسمومیت جویندگان طلا تلگرام