معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد مقاومتی ریاضت و سختی نیست

معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد مقاومتی ریاضت و سختی نیستمعاون اول رییس جمهور گفت: مبنای اقتصاد مقاومتی رقابت، بهره وری، زنجیره تولید و ارزش افزوده بالاست.۲۱:۲۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد مقاومتی ریاضت و سختی نیست معاون اول رییس جمهور گفت: مبنای اقتصاد مقاومتی رقابت، بهره وری، زنجیره تولید Read more…