جزئیات حادثه در بزرگترین پتروشیمی ایران/ 1 نفر کشته شد

جزئیات حادثه در بزرگترین پتروشیمی ایران/ 1 نفر کشته شدبا سقوط و کشته شدن یک کارگر در حوضچه‌ برج خنک‌کننده «کولینگ‌تاور» پتروشیمی بندر امام، دومین حادثه در طول کمتر از یک هفته در قدیمی‌ترین … جزئیات حادثه در بزرگترین پتروشیمی ایران/ 1 نفر کشته شد با سقوط و کشته شدن یک کارگر در حوضچه‌ برج Read more…