جزئیات یک ازدواج در آستانه اعدام داماد

جزئیات یک ازدواج در آستانه اعدام داماد این زن که به قصد مشاوره و آرام‌کردن ذهن و روح حسین، به پیشنهاد خانواده زندانی با او تماس تلفنی گرفت، ناخواسته در یک ارتباط عاشقانه افتاد و در ملاقات حضوری با این اعدامی پیشنهاد ازدواج او را پذیرفت. حسین 30 ساله دو سال پیش به اتهام حمل Read more…