جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی بخشیده می‌شود

جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی بخشیده می‌شودنمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت … جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی بخشیده می‌شود نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض Read more…