افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم های آمریکا

افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم های آمریکاوزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دو شخص حقیقی جدید، شش شخص حقوقی و برخی اشخاص مرتبط با شرکت «ماهان ایر» ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند.۰۸:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم های آمریکا وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: دو شخص Read more…