جاودانگی «شهناز» را یادآور شویم

جاودانگی «شهناز» را یادآور شویم سه سال پیش در چنین روزی، یعنی ۲۷ خردادماه سال ۱۳۹۲ جلیل شهناز از دنیا رفت و پس از آن، هر وقت نوای تارش را از این طرف و آن طرف می‌شنویم، قلب‌مان پر از اندوه و دهان‌مان پر از آه حسرت می‌شود. شهناز متولد سال ۱۳۰۰ بود و نوازندگی Read more…