یک جام دیگر از دست آرژانتین پرید/ شیلی قهرمان کوپا آمه‌ریکا شد

یک جام دیگر از دست آرژانتین پرید/ شیلی قهرمان کوپا آمه‌ریکا شدتیم ملی شیلی برای دومین بار متوالی موفق شد  در فینال کوپا آمه‌ریکا و در ضربات پنالتی،‌آرژانتین را شکست داده و قهرمان آمریکای جنوبی شود. یک جام دیگر از دست آرژانتین پرید/ شیلی قهرمان کوپا آمه‌ریکا شد تیم ملی شیلی برای دومین بار متوالی Read more…