تکلیف نام سیاه جامگان مشخص شد

تکلیف نام سیاه جامگان مشخص شدتا اطلاع ثانوی مشهدی ها با نام گذشته خود یعنی سیاه جامگان مشهد در لیگ برتر به میدان خواهند رفت. تکلیف نام سیاه جامگان مشخص شد تا اطلاع ثانوی مشهدی ها با نام گذشته خود یعنی سیاه جامگان مشهد در لیگ برتر به میدان خواهند رفت.تکلیف نام سیاه جامگان مشخص Read more…