جاده چالوس سه روز بسته است

جاده چالوس سه روز بسته استرئیس پلیس راه استان البرز گفت: محور کرج ـ چالوس به علت عملیات عمرانی از فردا تا سه روز بسته می شود.۱۸:۵۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین جاده چالوس سه روز بسته است رئیس پلیس راه استان البرز گفت: محور کرج ـ چالوس به علت عملیات عمرانی از فردا تا Read more…