قدرت تهاجمی سپاهان و نظم تیمی ذوب‌آهن عالی‌ بود

گفته بودم که بازی‌های آ‌سیا‌یی با لیگ و بازی‌های داخلی باشگاهی متفاوت است و تیم‌های ایرانی باید با قدرت بیشتری در این رقابت‌ها حاضر ‌شوند. وبلاگ اطلاعات کانون نماز