پیشنهاد بازنگری در توسعه اوراق بدهی

پیشنهاد بازنگری در توسعه اوراق بدهیرئیس جدید سازمان بورس در مراسم معارفه‌اش برنامه‌های راهبردی خود را مطرح کرد که یکی از آن برنامه‌ها توسعه ابزارهای مالی بود. یک کارشناس بازار سرمایه در این باره با تأکید بر اینکه توسعه ابزارهای مالی برای اقتصاد ایران مفید است، می‌گوید در گسترش اوراق بدهی باید بازنگری شود. پیشنهاد Read more…

عدم توازن توسعه خوزستان با میزان ثروتش

شوراها طبق قانون اساسي مديريت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادي ديگر از اداره کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان مي گذارند. توفيق شوراها در دستيابي اهدف، سرمايه ارزشمند اعتماد عمومي را افزايش مي بخشد و زمينه ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصه هاي پيشرفت و توسعه کشور Read more…