توسعه کردستان مطالبه همه بخش‌های نظام است

توسعه کردستان مطالبه همه بخش‌های نظام استتوسعه کردستان فقط مطالبه مردم استان نیست بلکه مطالبه جدی همه بخشهای نظام است و اعتبارات کلان تخصیص یافته در سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در سال 88 بیانگر این دغدغه جمعی است. توسعه کردستان مطالبه همه بخش‌های نظام است