شاخص بورس تهران در اولین روز کاری هفته

شاخص بورس تهران در اولین روز کاری هفتهبازار سهام امروز شاهد روند معاملاتی متعادل اما کم نوسان بود که غلبه فروشندگان اغلب حقوقی در خریداران سهام مانع از حضور پررنگ‌تر معامله‌گران در … شاخص بورس تهران در اولین روز کاری هفته بازار سهام امروز شاهد روند معاملاتی متعادل اما کم نوسان بود که غلبه فروشندگان Read more…