لوبانوف: می مانم، همین و تمام

لوبانوف: می مانم، همین و تمامالکساندر لوبانوف دروازه بان ازبکستانی پرسپولیس که شایعه جدایی اش از پرسپولیس شنیده می شود در تمرین امروز این خبر را تکذیب کرد. لوبانوف: می مانم، همین و تمام الکساندر لوبانوف دروازه بان ازبکستانی پرسپولیس که شایعه جدایی اش از پرسپولیس شنیده می شود در تمرین امروز این خبر را Read more…