تقاضای عجیب باشگاه یوونتوس از ماسکرانو

تقاضای عجیب باشگاه یوونتوس از ماسکرانوچند روز پیش رسانه های اسپانیایی و ایتالیایی از جدایی قریب الوقوع ماسکرانو از بارسلونا و پیوستنش به یوونتوس خبر دادند. تقاضای عجیب باشگاه یوونتوس از ماسکرانو چند روز پیش رسانه های اسپانیایی و ایتالیایی از جدایی قریب الوقوع ماسکرانو از بارسلونا و پیوستنش به یوونتوس خبر دادند.تقاضای عجیب باشگاه Read more…