تعطیلی کارخانه قند کرج و نظر متفاوت 2 وزارتخانه دولتی

تعطیلی کارخانه قند کرج و نظر متفاوت 2 وزارتخانه دولتیدرحالی‌ که مدیر کارخانه قند کرج به‌صراحت اعلام می‌کند، کارخانه وی تعطیل است وزارت صنعت تعطیلی این کارخانه را منکرشده و … تعطیلی کارخانه قند کرج و نظر متفاوت 2 وزارتخانه دولتی درحالی‌ که مدیر کارخانه قند کرج به‌صراحت اعلام می‌کند، کارخانه وی تعطیل است وزارت Read more…