تصویری قدیمی از شریعتمداری به همراه آیات مکارم‌‌‌شیرازی، امینی و امامی‌کاشانی در مکه

تصویری قدیمی از شریعتمداری به همراه آیات مکارم‌‌‌شیرازی، امینی و امامی‌کاشانی در مکهمعاون اجرایی رییس‌جمهور در صفحه اینستاگرامش تصویری از خود را به همراه آیات مکارم شیرازی،کریمی،محمدی گیلانی،امینی و امامی کاشانی ذر مکه منتشر کرده است. تصویری قدیمی از شریعتمداری به همراه آیات مکارم‌‌‌شیرازی، امینی و امامی‌کاشانی در مکه