تصاویر جدید از گوشی گوگل پیکسل و پیکسل ایکس ال

تصاویر جدید از گوشی گوگل پیکسل و پیکسل ایکس التا 4 اکتبر همچنان تصاویر و مشخصات فنی دو گوشی جدید اچ تی سی برای گوگل در فضای مجازی منتشر می‌شود. تصاویر جدید از گوشی گوگل پیکسل و پیکسل ایکس ال