ترکیب اصلی بارسلونا-بتیس

ترکیب اصلی بارسلونا-بتیسبارسلونا در اولین دیدار ش در فصل جدید لالیگا، میزبان بتیس خواهد بود. ترکیب اصلی بارسلونا-بتیس بارسلونا در اولین دیدار ش در فصل جدید لالیگا، میزبان بتیس خواهد بود.ترکیب اصلی بارسلونا-بتیس صبحانه