کرار در تراکتور چیز دیگری است (عکس)

کرار در تراکتور چیز دیگری است (عکس)هافبک عراقی تراکتور سازی توانست اولین گل خود با پیراهن قرمزها را با یک ضربه از راه دور به ثمر برساند. کرار در تراکتور چیز دیگری است (عکس) هافبک عراقی تراکتور سازی توانست اولین گل خود با پیراهن قرمزها را با یک ضربه از راه دور به ثمر برساند.کرار Read more…