مجسمه سرداراسعدبختیاری را تخریب کردند!

مجسمه سرداراسعدبختیاری را تخریب کردند! به گزاش ایرنا، یک منبع آگاه با اینکه دو نفر از مردم این شهر به قلعه سردار اسعد بختیاری هجوم آوردند گفت: این افراد با تیشه به قلعه حمله و مجسمه این مشروطه خواه را تخریب کردند. وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: این افراد با پاشیدن Read more…