تاج: / مشکل‌سرباز‌ها برای‌حضور در تیم‌ملی‌حل‌ می‌شود

تاج: / مشکل‌سرباز‌ها برای‌حضور در تیم‌ملی‌حل‌ می‌شودرئیس فدراسیون فوتبال گفت: امسال مشکل سرباز‌ها را برای حضور در تیم ملی به صورت جدی حل خواهیم کرد. تاج: / مشکل‌سرباز‌ها برای‌حضور در تیم‌ملی‌حل‌ می‌شود رئیس فدراسیون فوتبال گفت: امسال مشکل سرباز‌ها را برای حضور در تیم ملی به صورت جدی حل خواهیم کرد.تاج: / مشکل‌سرباز‌ها برای‌حضور در Read more…