نتایج هفته بیستم‌ و‌ چهارم رقابت‌های دسته اول ::

هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ دسته اول ، با پیروزی حیاتی تیم های پیکان ، خونه به خونه ، ماشین سازی ، توقف چندباره فجرسپاسی و شکست مس کرمان و نفت آبادان به پایان رسید. بازی آزاد شهرداری