بوفون و بارزالی در آستانه تمدید قرارداد با یووه

بوفون و بارزالی در آستانه تمدید قرارداد با یووهرسانه های ایتالیایی ادعا کردند که جیان لوئیجی بوفون و آندره آ بارزالی احتمالا به زودی قراردادشان را ‏با یوونتوس تمدید می کنند.‏ بوفون و بارزالی در آستانه تمدید قرارداد با یووه رسانه های ایتالیایی ادعا کردند که جیان لوئیجی بوفون و آندره آ بارزالی احتمالا به Read more…