هشدار به قطع آب خانه‌های پرمصرف

هشدار به قطع آب خانه‌های پرمصرفعيسي فرهادي؛ فرماندار تهران درباره وضعيت آب در سه ماه آينده در تهران توضيح داد و گفت: تهران در سه ماه آينده بحران آب نخواهد داشت اما اين شرايط هم دليلي بر مصرف بي‌رويه شهروندان نيست. هشدار به قطع آب خانه‌های پرمصرف عيسي فرهادي؛ فرماندار تهران درباره وضعيت آب در Read more…