حمله به تیمی که هنوز شانس قهرمانی دارد/ استقلال قربانی مخالفت با مظلومی

حمله به تیمی که هنوز شانس قهرمانی دارد/ استقلال قربانی مخالفت با مظلومیدرست است که استقلال دربی را بد باخته، اما الان شاید زمان خوبی برای انتقادهای شدید علیه این تیم نباشد. حمله به تیمی که هنوز شانس قهرمانی دارد/ استقلال قربانی مخالفت با مظلومی درست است که استقلال دربی را بد باخته، اما الان Read more…