کاهش نرخ بهره وام برای فرار از رکود

عباس شاکری در روزنامه آرمان درباره کاهش نرخ سود و بهره بانکی نوشت: تیم اقتصادی دولت یازدهم از همان ابتدا با برآورد وضعیت اقتصادی کشور در سطح کلان، راهبردهایی را برای ساماندهی وضعیت آشفته اقتصادی، اتخاذ کردند. وبلاگ اطلاعات خرید غذا