بنیتس: این رئال شایسته ستایش است ::

بنیتس: این رئال شایسته ستایش است :: رئال مادرید امشب در زمین والنسیا با تساوی 2-2 متوقف شد در حالیکه از دقیقه 66 با اخراج کواچیچ 10 نفره به کار ادامه داد. استخدام بك لينك