سیکل معیوب نرخ گذاری بنزین

سیکل معیوب نرخ گذاری بنزیندر حالی که هنوز مشخص نیست حدود یک سال پس از تک نرخی شدن بنزین، بنزین دونرخی کی و چگونه بازمی‌گردد، گمانه‌زنی‌ها درباره تبعات دو نرخی شدن مجدد بنزین ادامه دارد. مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۵ طرح پلکانی کردن قیمت بنزین را مطرح کرد. سیکل معیوب نرخ گذاری بنزین Read more…