دستاوردهای برجام از نگاه بلومبرگ

دستاوردهای برجام از نگاه بلومبرگخبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در مطلبی با انتشار چهار نمودار اقتصادی نوشت: یک سال پس از توافق هسته ای، صادرات نفتی ایران افزایش یافته ، توافق های کاری با شرکت های جهانی امضا شده ، تورم مهار شده و اقتصاد ایران در حال ترمیم است. دستاوردهای برجام از نگاه بلومبرگ خبرگزاری اقتصادی Read more…