فیلم | فوران آتشفشان بزرگ جزیره ریونیون

فیلم | فوران آتشفشان بزرگ جزیره ریونیونآتشفشان پیتون دلا فورنیز با ارتفاعی برابر 30 متر واقع در جزیره ریونیون در اقیانوس هند فوران کرد و مناظری دیدنی را برای توریست‌های این منطقه خلق کرد. فیلم | فوران آتشفشان بزرگ جزیره ریونیون

سرنوشت مبهم تغییر بزرگ در ملاصدرا!

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دوم سال 1394، دوره پر تغییری را تجربه کرد. همچنانکه برخی معاونان این وزارت‌خانه که البته در زمان روی کار آمدن وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در مقام خود ابقا شده بودند، تغییر کردند.یکی از این تغییرات مهم مربوط به معاون امور مالیاتی وزیر اقتصاد بود. تغییری که زمزمه‌های Read more…