مانع خاص بر سر راه تسهیلات خودرو

مانع خاص بر سر راه تسهیلات خودرووزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی سیستم بانکی کشور را بابت رفتارش در برابر تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار داده که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در پاسخ، صنایع داخلی را به بی‌برنامگی متهم کرده است. مانع خاص بر سر راه تسهیلات خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی Read more…