تلفن همراه پیشکسوت پرسپولیس در برنامه زنده زنگ خورد!

بهنام ابوالقاسمپور پیشکسوت باشگاه پرسپولیس یکی از کارشناسان برنامه فوتبال برتر بود. اس ام اس جدید کانون نماز